საერთაშორის სისხლის სამართალი

1968 წლის 26 ნოემბრის კონვენცია სამხედრო დანაშაულობებისადმი და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულობებისადმი ხანდაზმულობის ვადის მიუღებლობის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1995 წლის 29 ივნისი)

1957 ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენცია და მისი დამატებითი ოქმები (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2001 წლის 13 სექტემბერი)

1959 სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენცია

1978 სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 20 აგვისტო 2003 წელი)

ევროპული კონვენცია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2001 წლის 15 მარტი)

1990, ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ კონვენცია (2004 წლის 1 სექტემბერი)

1998 საერთაშორისო სისხლის სამართლი სასამართლოს წესდება (რომის სტატუტი)

1987 კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ

წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2006 წლის 22 ივნისი)

1988 წლის 20 დეკემბრის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1998 წლის 8 აპრილიდან)

2005 წლის 16 მაისის ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2008 წლის 1 თებერვლიდან)

2005 წლის 16 მაისის ევროპის საბჭოს კონვენცია დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2014 წლის 1 მაისიდან)

1959 წლის 20 აპრილის ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთ დახმარების შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2000 წლის 11 იანვრიდან)

2001 წლის 8 ნოემბრის სისხლის სამართლის საქმეებზე  ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის მეორე დამატებითი ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2014 წლის 1 მაისიდან)

1991 წლის 8 მარტის კონვენცია პლასტიკური ფეთქებადი ნივთიერებების ნიშნადების შესახებ მათი გამოვლენის მიზნით (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2000 წლის 24 ივნისიდან)

1990წლის 8 ნოემბრის კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2004 წლის 1 სექტემბრიდან)

1984 წლის 10 დეკემბრის კონვენცია წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 25 ნოემბრიდან)

2003 წლის 15 მაისის კორუფციის შესახებ სისხლის სამართლის კონვენციის დამატებითი ოქმი(საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2014 წლის 1 მაისიდან)

1997 წლის 18 დეკემბრის მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2000 წლის 1 აგვისტოდან)

ივლისი 2024

  • Previous month
  • Next month
ივლისი 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi