ძირითადი უფლებები

1966 წლის 16 დეკემბრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების საერთაშორისო პაქტი. (საქართველოსთანმიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან)

1966 წლის 16 დეკემბრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის ფაკულტატიური ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან)

1948 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

1950 წლის 4 ნოემბრის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 27 აპრილიდან)

1950 წლის 4 ნოემბრის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმები

1966 წლის 16 დეკემბრის ეკონომიკური, სოციალური დაკულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი. (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტო)

1966 წლის საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 2 ივლისი)

1979 წლის 18 დეკემბრის კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 25 ნოემბრი)

ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1967 წლის ოქმი (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 9 აგვისტო)

1951 წლის 28 ივლისის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 7 ნოემბერი)

1961 ევროპის სოციალური ქარტია

1992 წლის 16 იანვრის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2000 წლის 14 ოქტომბრიდან)

1985 წლის 3 ოქტომბრის ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2000 წლის 1 აგვისტოდან)

1954 წლის 19 დეკემბრის ევროპის კულტურული კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1997 წლის 25 აპრილიდან)

1969 წლის 23 მაისის ვენის კონვენცია სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1995 წლის 8 ივლისიდან)

1958 წლის 25 ივნისის კონვენცია111 შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1997 წლის 22 ივნისიდან)

1997 წლის 4 აპრილის კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2001 წლის 1 მარტიდან)

2005 წლის 25 იანვრის „ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ“ კონვენციის დამატებითი ოქმი ბიოსამედიცინო კვლევის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2010 წლის 1 აგვისტოდან)

1957 წლის 25 ივნისის კონვენცია იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1996 წლის 23 სექტემბრიდან)

1951 წლის 9 ივნისის კონვენცია მამაკაცთა და ქალთა თანასწორი ანაზღაურების შესახებ თანაბარი ღირებულების შრომისათვის (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1997 წლის 22 ივნისიდან)

1956 წლის 19 მაისის კონვენცია ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების ხელშეკრულების შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 2 ნოემბრიდან)

1953 წლის 31 მარტის კონვენცია ქალთა პოლიტიკური უფლებების შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2005 წლის 4 ოქტომბრიდან)

1972 წლის 2 დეკემბრის კონტეინერებთან დაკავშირებული საბაჟო კონვენცია(საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 16 მარტიდან)

1961 წლის 5 ოქტომბრის კონვენცია, რომელიც აუქმებს უცხოეთის ოფიციალური დოკუმენტების ლეგალიზაციის მოთხოვნას (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2007 წლის 14 მაისიდან)

2006 წლის 13 დეკემბრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2014 წლის 12 აპრილიდან)

2010 წლის 22 ნოემბრის შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2011 წლის 1 მარტიდან)

1995 წლის 1 თებერვლის ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2011 წლის 1 აპრილიდან)

მარტი 2024

  • Previous month
  • Next month
მარტი 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi